فهرست

به اشتراک بگذارید

ویدیوهای ویژه

شادوماد
انیمیشن های متفرقه
شادوماد

توسط : ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های متفرقه شادوماد اثری از : سروش رضایی      

هم طویله ای
هم طویله ای
هم طویله ای – تام و جری در ایران

توسط : ۹ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت یازدهم   تام و جری در ایران   اثری از : سروش رضایی

سوریلند هم طویله ای
هم طویله ای
هم طویله ای – ایمنی در پیک نیک

توسط : ۸ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت دهم   ایمنی در پیک نیک   اثری از : سروش رضایی

هم طویله ای شمال
هم طویله ای
هم طویله ای – جاده شمال

توسط : ۵ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت نهم   جاده شمال   اثری از : سروش رضایی

محسن حاجیلو
پرویز و پونه
پرویز و پونه – باز عید شد

توسط : ۲ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های پرویز و پونه پرویز و پونه باز عید شد در وصف محسن حاجیلو   کاری از سروش رضایی  

شاخ اینستاگرام
پرویز و پونه
پرویز و پونه – پرویز شاخ می شود

توسط : ۲۳ اسفند, ۱۳۹۶

از سری انیمیشن های پرویز و پونه پرویز و پونه پرویز شاخ می‌شود دیوونه خونه‌ای به نام اینستاگرام   کاری از سروش رضایی  

اسباب بازی
هم طویله ای
هم طویله ای – اسباب بازی

توسط : ۲۲ اسفند, ۱۳۹۶

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی کا و خُلی کا – قسمت هشتم   این انیمیشن با توجه به فیلم ملیکا تهامی ساخته شده است. برای همین الی و خلی به الی کا و خلی کا تبدیل شدن   اسباب بازی   اثری از : سروش رضایی

سوریلند نصب ماهواره
علائدین
علاء الدين و چراغ جادو – نصب ماهواره

توسط : ۲۱ اسفند, ۱۳۹۶

از سری انیمیشن های علاء الدين و چراغ جادو نصب ماهواره   کاری از سروش رضایی

سوریلند راهنما زدن
هم طویله ای
هم طویله ای – زائده‌ای به نام راهنما

توسط : ۱۴ اسفند, ۱۳۹۶

از سری انیمیشن های هم طویله‌ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت هفتم   زائده‌ای به نام راهنما !!!   اثری از : سروش رضایی