فهرست

به اشتراک بگذارید

ویدیوهای ویژه

هم طویله ای
هم طویله ای
هم طویله ای – خاک بر سرمان

توسط : ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت سیزدهم   خاک بر سرمان   اثری از : سروش رضایی

سوریلند آثار باستانی
هم طویله ای
هم طویله ای – برخورد صحیح با آثار باستانی

توسط : ۳۰ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت دوازدهم   برخورد صحیح با آثار باستانی   اثری از : سروش رضایی

شادوماد
انیمیشن های متفرقه
شادوماد

توسط : ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های متفرقه شادوماد اثری از : سروش رضایی      

سوریلند اینستاگرام
پرویز و پونه
پرویز و پونه – کاربرد اینستاگرام

توسط : ۱۶ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های پرویز و پونه پرویز و پونه کاربرد اینستاگرام کاری از سروش رضایی  

هم طویله ای
هم طویله ای
هم طویله ای – تام و جری در ایران

توسط : ۹ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت یازدهم   تام و جری در ایران   اثری از : سروش رضایی

سوریلند هم طویله ای
هم طویله ای
هم طویله ای – ایمنی در پیک نیک

توسط : ۸ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت دهم   ایمنی در پیک نیک   اثری از : سروش رضایی

هم طویله ای شمال
هم طویله ای
هم طویله ای – جاده شمال

توسط : ۵ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های هم طویله ای هم طویله ای – اُلی و خُلی – قسمت نهم   جاده شمال   اثری از : سروش رضایی

محسن حاجیلو
پرویز و پونه
پرویز و پونه – باز عید شد

توسط : ۲ فروردین, ۱۳۹۷

از سری انیمیشن های پرویز و پونه پرویز و پونه باز عید شد در وصف محسن حاجیلو   کاری از سروش رضایی  

شاخ اینستاگرام
پرویز و پونه
پرویز و پونه – پرویز شاخ می شود

توسط : ۲۳ اسفند, ۱۳۹۶

از سری انیمیشن های پرویز و پونه پرویز و پونه پرویز شاخ می‌شود دیوونه خونه‌ای به نام اینستاگرام   کاری از سروش رضایی