فهرست

به اشتراک بگذارید

ویدیوهای ویژه

آموزش ادبیات

تمام ویدیوها : 5  ویدیو ارسال شد

آموزش ادبیات آموزش ادبیات مشاهده ویدیو
94
آموزش ادبیات – هجویری

مدیر وبسایت

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

7627

  از سری انیمیشن های آموزش ادبیات   هجویری   گروه آموزشی رایان با همکاری سروش رضایی ویدیوهای آموزش ادبیات فارسی تهیه کرده اند که به بالا

مشاهده ویدیو
آموزش ادبیات آموزش ادبیات مشاهده ویدیو
79
آموزش ادبیات – رابعه بنت کعب

مدیر وبسایت

۱۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵

4440

  از سری انیمیشن های آموزش ادبیات   رابعه بنت کعب   گروه آموزشی رایان با همکاری سروش رضایی ویدیوهای آموزش ادبیات فارسی تهیه کرده اند که ب

مشاهده ویدیو
آموزش ادبیات آموزش ادبیات مشاهده ویدیو
62
آموزش ادبیات – مولوی

مدیر وبسایت

۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵

4618

  از سری انیمیشن های آموزش ادبیات   مولوی   گروه آموزشی رایان با همکاری سروش رضایی ویدیوهای آموزش ادبیات فارسی تهیه کرده اند که به بالا ب

مشاهده ویدیو
آموزش ادبیات آموزش ادبیات مشاهده ویدیو
73
آموزش ادبیات – نظامی گنجوی

مدیر وبسایت

۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵

3466

  از سری انیمیشن های آموزش ادبیات   نظامی گنجوی   گروه آموزشی رایان با همکاری سروش رضایی ویدیوهای آموزش ادبیات فارسی تهیه کرده اند که به

مشاهده ویدیو
سعدی سکوت سعدی سکوت مشاهده ویدیو
60
سعدی شیرازی – سکوت

مدیر وبسایت

۲۴ اسفند, ۱۳۹۴

3851

از سری انیمیشن های آموزش ادبیات   سعدی شیرازی   گروه آموزشی رایان با همکاری سروش رضایی ویدیوهای آموزش ادبیات فارسی تهیه کرده اند که به بالا

مشاهده ویدیو