فهرست

به اشتراک بگذارید

ویدیوهای ویژه

نسل نو

تمام ویدیوها : 12  ویدیو ارسال شد

نسل دو سر مظلوم نسل دو سر مظلوم مشاهده ویدیو
39
نسل نو – نسل دو سر مظلوم

مدیر وبسایت

۲۳ شهریور, ۱۳۹۵

2289

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – نسل دو سر مظلوم   این انیمیشن تقدیم شده به پدر و مادرا   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
36
نسل نو – مسابقه قدیم و جدید

مدیر وبسایت

۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵

1826

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو   مسابقه قدیم و جدید   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
28
نسل نو – فرهاد نسل نو

مدیر وبسایت

۱۴ دی, ۱۳۹۴

1540

از سری انیمیشن های نسل نو   فرهاد نسل نو   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
32
نسل نو – آخرین صحبتهای پدر

مدیر وبسایت

۱۰ دی, ۱۳۹۴

1843

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – آخرین صحبتهای پدر   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
31
نسل نو – کمک به هم نوع

مدیر وبسایت

۸ دی, ۱۳۹۴

2240

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – کمک به هم نوع   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
36
نسل نو – گنج نسل نو

مدیر وبسایت

۲ دی, ۱۳۹۴

2150

از سری انیمیشن های نسل نو   گنج نسل نو   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
26
نسل نو – مشارکت اجتماعی

مدیر وبسایت

۳۰ آذر, ۱۳۹۴

1685

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – مشارکت اجتماعی   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
32
نسل نو – غذای حاضری

مدیر وبسایت

۲۸ آذر, ۱۳۹۴

4310

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – غذای حاضری   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
آپشن های نسل نو آپشن های نسل نو مشاهده ویدیو
36
نسل نو – آپشن های نسل نو

مدیر وبسایت

۱۲ آذر, ۱۳۹۴

1781

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – آپشن های نسل نو   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
15
نسل نو – مهمونی

مدیر وبسایت

۱ آبان, ۱۳۹۴

1275

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – مهمونی   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
29
نسل نو – درس و مدرسه

مدیر وبسایت

۹ مرداد, ۱۳۹۴

2223

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – درس و مدرسه   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو
نسل نو نسل نو مشاهده ویدیو
37
نسل نو – دیالوگ ماندگار

مدیر وبسایت

۹ مرداد, ۱۳۹۴

2262

از سری انیمیشن های نسل نو   نسل نو – دیالوگ ماندگار   کاری از سروش رضایی  

مشاهده ویدیو